Echipa FIV

Preşedinte FIV:  Dr. DAN OCTAVIAN BACIU

1. Servicii de Îngrijiri Medicale și Îngrijiri Paliative la Domiciliu:

echipa1Ana Tudoran – Director de îngrijiri – asistentă medicală principală;
Ana Tudoran – a absolvit Școala de Specializare Postliceală Sanitară Cluj în 1973 – specialitatea medicină generală. În primii ani de activitate profesională şi-a dedicat eforturile în îngrijirea pacienţilor lucrând în secţii de terapie intensivă și chirurgie, apoi în asistenţa medicală primară. În 1997 a absolvit Trainingul pentru Specializarea Superioară a Asistenţilor Medicali în Îngrijiri Comunitare, organizat sub patronajul Ministerului Sănătăţii din România şi a Centrului Universitar Medical Baylor, USA.
Începând cu toamna anului 1997,  pe lângă rolul de membru fondator al Fundaţiei, a fost şi trainer la seminariile organizate pentru medici, asitente medicale, asistenţi sociali şi voluntarii din primul stadiu al formării serviciului de îngrijire la domiciliu. Din anul 1999 devine director de îngrijiri al FIV coordonând proiectele Fundaţiei, astfel:  Serviciile de Îngrijire Medicală  și Paliativă la Domiciliu,  Centrul de Recuperare Fizică Medicală, Centrul de Zi pentru Vârstnici, Centrul de Reminiscențe.
„Munca pe care o desfăşor este tot ce mi-am dorit în viaţa mea profesională: este legată de acordarea de servicii de bună calitate, training-uri profesionale orientate spre asigurarea creşterii performanţei profesionale, cu scopul de a satisface nevoile beneficiarilor. Consider că serviciile alternative de îngrijiri comunitare joacă un rol deosebit de  important în Sistemul de Sănătate din România”.

echipa2Viorica Matiș – asistentă medicală principală, a absolvit Școala Profesională Sanitară din Cluj în anul 1970, specialitatea medicină generală. În anul 2000 a absolvit programul de perfecționare ”Îngrijirea bolnavului incurabil”. Din anul 2004 este angajată cu timp parțial de lucru la Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului pentru a efectua îngrijiri medicale la domiciliu. După 29 de ani de muncă și experiență  în Secția de ATI – Chirurgie I – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, se angajează cu normă întreagă la Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului, se dedică profesiei, cu o capacitate excelentă de aplicare a cunoștințelor și siguranță în îndeplinirea responsabilităților, și oferă sprijin persoanelor în nevoie.

Paul Maria Cristina – asistentă medicală

S-a născut în anul 1993. În anul 2015 a absolvit Școala Postliceală „Louis Pasteur” din Dej, iar un an mai tarziu a absolvit Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, specializarea Asistență Socială din cadrul universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Începând cu luna ianuarie 2016 este angajată la Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului pe post de asistent medical. Se dedică și se implică în efectuarea îngrijirilor medicale la domiciliul beneficiarilor.

2. Servicii de Asistenţă Socială la Domiciliu:

echipa3Ramona Alina Pop – asistent social licențiat;
Pop Alina Ramona s-a născut în anul 1982. În luna iulie 2005 a absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, secţia Asistenţă Socială. Încă din primul an de studenţie, a fost implicată în diferite activităţi de voluntariat: consiliere şi oferirea suportului moral şi material pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, socializare cu copiii internaţi în centre de plasament, socializare şi coordonarea activităţilor recreative şi terapeutice cu copiii suferinzi de Sindromul Down, oferirea suportului emoţional femeilor care au suferit o formă de abuz, derularea programului de tratare a dependenței de alcool (cei 12 pași ai AA și Al-Anon), programe educaționale și terapeutice în 3 penitenciare din România, activități de integrare socială pentru copii delincvenți (în cadrul Fundației Prison Fellowship) activităţi din sfera asistenţei sociale a vârstnicilor.
Din anul 2006 lucrează la Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului Cluj pe post de asistent social. Este asistent social – coordonator de proiecte şi îşi foloseşte cunoştinţele şi abilităţile în munca cu persoane vârstnice. Se implică în toate activităţile Fundaţiei pentru a răspunde nevoilor identificate ale beneficiarilor, coordonează activităţile de instruire şi practică a studenţilor în munca cu persoana vârstnică.
Una dintre importantele responsabilităţi pe care le are este coordonarea  Programului de Voluntariat din cadrul Fundaţiei. După părerea ei: „implicarea voluntarilor aduce ceva nou în vieţile vârstnicilor, prin încercarea de a răspunde nevoilor sociale ale acestora,  de „a fi acolo” lângă aceste persoane, încurajându-le sentimentul că nu sunt singuri, izolaţi şi că cineva se gândeşte la ei”.
În anul 2009, absolvă cursurile de masterat de doi ani ale Universității Babeș-Bolyai – Facultatea de Asistență Socială Cluj-Napoca, specializare: Comunicare Socială și Relații Publice.

echipa4Raluca Ioana Kozsan – asistent social licențiat;
S-a născut în anul 1983. În 2006 a absolvit Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, secția Asistență Socială, obținând diploma de licență în februarie 2007. Încă din studenție a fost implicată în diferite acțiuni de voluntariat, astfel: activități în scopul reducerii incidenţei ITS/HIV/SIDA în rândul populaţiei tinere 15-25 de ani din România şi în special în mediul rural unde accesul la informaţie este limitat; activităţi de grup: întâlniri pentru supervizare la sediul organizaţiei Societatea pentru Educaţie Contraceptivă şi Sexuala (SECS) participând la trainingurile lunare organizate. Ca student practician, s-a implicat în activitățile Centrului de Referință în Planificare Familială din Cluj-Napoca: furnizarea de suport informațional și decizional în ce privește utilitatea contracepției și a planificării familiale în vederea evitării avortului. Tot ca student practician s-a implicat în proiectul ”Intervenție privind Recuperarea Copiilor cu Abandon Școlar” derulat de Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana.
Din martie 2007 este angajată la Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului pe post de asistent social – coordonator de proiecte. Din acest moment se implică cu multă seriozitate și dăruire și coordonează desfășurarea activităților de la Centrul de Zi pentru Vârstnici din cadrul Fundației. De asemenea, este implicată în acordarea de servicii de asistența socială la domiciliul beneficiarilor și desfășoară activități de instruire și practică a studenților repartizați la Fundație.
În anul 2009, absolvă cursurile de masterat de doi ani ale Universității de Nord –  Facultatea de Litere din Baia-Mare, specialitatea: Supervizare în Serviciile de Asistență Socială.

Oltița-Lăcrimioara Simu – asistent social licențiat;

Născută în anul 1985, Oltița a absolvit cursurile Facultății de Sociologie și Asistență Socială, secția Asistență Socială (UBB Cluj Napoca), în anul 2008. Și-a început activitatea în cadrul Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicului în luna iulie a anului 2010. Ca studentă, a făcut practică în cadrul FRCCF, Societatea Română de Cancer și Fundația Estuar – unde și-a realizat și lucrarea de licență. În intervalul ianuarie 2009 – septembrie 2010 a fost coordonatorul Centrului de Asistență și Îngrijiri la Domiciliu (pentru persoane vârstnice) aparținând Primăriei Iara, unitate deschisă în cadrul proiectului „Oameni ajută Oameni” (proiect susținut prin finanțare europeană). În cadrul acestui proiect a coordonat o echipă formată din: 1 asistent medical, 1 psiholog, 1 kinetoterapeut, 6 îngrijitori la domiciliu, pentru ca împreună să ridice nivelul de viață a 50 de vârstnici din întreaga comună Iara, formată din 12 sate.

Între anii 2011-2013 a participat la cursurile programului de masterat Managementul Serviciilor Sociale, coordonat de către Conf.dr. Nicoleta Neamțu.

3. Servicii de Ingrijri Infirmiere la Domiciliu:

echipa5Mărioara Coța – în anul 1998 a absolvit Programul Național de instruire a Infirmierelor. Timp de 16 ani a fost infirmieră pe secția de ATI – Chirurgie I – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Din 2011 este angajată ca infirmieră la Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului, efectuând îngrijiri de bază la domiciliul beneficiarilor prin programul de asistență socială al Fundației.

echipa6Sorina Vâtcă   – în anul 2008 a obținut Competența de Îngrijitor Bătrâni la Domiciliu, conform standardului ocupațional V3. În perioada 2009-2011 a lucrat ca îngrijitor bătrâni la domiciliu în cadrul Primăriei Comunei Iara iar, din anul 2012 este angajată a Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicului efectuând îngrijiri de bază la domiciliul beneficiarilor prin programul de asistență socială al Fundației.

Bogdan Lenuța Bogdan Ileana – născută în anul 1952, doamna Ileana a absolvit Programul Național de instruire a Infirmierelor, în anul 1998. Și-a început activitatea ca infirmiera în anul 1990, la Leagănul de Copii Cluj Napoca, transferându-se în anul 1994 la Spitalul Clinic Județean, pe același post, la Secția Clinică ATI, până în noiembrie 2006. Din data de 01.04.2014 și-a început activitatea la Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului, unde oferă servicii de infirmerie, prin intermediul cărora acoperă nevoile de bază ale beneficiarilor Programului de Îngrijiri Socio-medicale la Domiciliu.

3. Centrul de Zi pentru Vârstnici (CZ):
Orar de funcţionare: LUNI-VINERI: 9,00 – 18,00

COMITETUL VÂRSTNICILOR:
echipa7

MARCELA BĂLEANU – pensionară, lider-preşedinte al Comitetul Vârstnicilor
VASILE BRUMAR – pensionar, vicelider, responsabil cu disciplina, organizare excursii
ALEXANDRU CUCU  –  pensionar, responsabil cu organizarea și coordonarea activităților cultural-artistice
IOAN VLAS – pensionar, președinte al Cenaclul literar ”George Coșbuc”, responsabil cu cartea, revista FIV
MARIA RUSU – pensionară, responsabil contabil-financiar CZ
TEODOR FETCHE – pensionar, responsabil cu organizarea vizionărilor de spectacole
DORINA NICOLAE  – pensionară, responsabil sanitar
ANA PURCEL  – pensionară, responsabil  – activităţi administrative-
ARPAD POP  – pensionar, responsabil cu activităţile de întreţinere CZ, spații verzi
Membri supleanți:
ANA LIA SZABO  – pensionară, responsabilă cu biblioteca
GAVRILĂ NĂDĂȘAN  – pensionar, responsabil cu spații verzi
ILIE TRÂNCĂ  – pensionar, responsabil cu spații verzi
Comisia de cenzori:
MUREȘAN MARIA, KOVACS  ANA, ROGNEAN DUMITRU – membri FIV pensionari