Centrul de zi pentru varstnici

De la înființare – martie 1998 – și până în prezent, Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului oferă în Centrul de Zi servicii directe, gratuite, persoanelor de vârsta a treia. Membrii CZ au posibilitatea de a se cunoaște, de a comunica cu oameni de aceeași vârstă, de a-și petrece timpul liber într-o atmosferă prietenoasă și încurajatoare. Participând la activitățile Centrului de Zi, vârstnicii simt acestea ca un ”mijloc terapeutic” ce previne sentimentul de inutilitate, înfruntă singurătatea și uneori, respingerea socială.

Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului are la dispoziţie pentru implementarea programelor sale un spaţiu în Cluj-Napoca, cu o suprafaţă de 250 mp, în vecinătatea Grădiniţei „Academia Piticilor”, str. Tazlău nr. 11. Pentru acest spaţiu avem încheiat un Contract de închiriere nr. 1087/21.05.2009 cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca – Centrul Bugetar de Administrare Creşe, pe o perioadă de 4 ani (2013-2017), cu posibilitatea de prelungire.

În desfăşurarea programelor sale, Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului a stabilit relaţii de parteneriat și colaborare cu Primăria Cluj-Napoca – Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, Agenția Județeană de Plăți şi Protecţie Socială Cluj, cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Cluj, Colegiul Medicilor din Cluj, Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Cluj, Universitatea Babeș-Biolyai – Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Grădinița „Academia Piticilor“, Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, rețeaua de ONG-uri SeniorNet – pentru Îngrijirea Vârstnicilor, Asociația de Ajutor Mutual Cluj, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România, Confederația Caritas România, cu alte organizaţii neguvernamentale care activează în Cluj şi în ţară şi care au ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor din România.

Programele FIV, în 2014, au fost finanţate de către:

 • Primăria Municipiului Cluj-Napoca – Consiliul Local Cluj-Napoca

 • Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate din Cluj

 • Fundația TEAMCO din Elveția

În 2014, pentru derularea proiectelor, FIV a mai primit susținere financiară și materială din partea unor organisme, astfel:

 • Transylvania College – The Chambridge International School in Cluj

 • Asociația de Ajutor Mutual din Cluj-Napoca

 • SC TURISM GEVALIA 2008 S.R.L.

 • Fundația „Happy Kids”

 • New Mar Catering SRL

 • Serviciul Mobil de Recuperare Medicală și Sport – Mens Sana in Corpore Sano

 • Persoane fizice

Numărul membrilor cotizanți ai Centrului de Zi este de 125 de persoane vârstnice, din care 65 – 70 beneficiari participă zilnic la activităţile programate. Aceste activităţi sunt coordonate de Comitetul Vârstnicilor, alcătuit din 12 membri voluntari, în colaborare cu asistentul social al FIV. Membrii Comitetului sunt aleşi din rândul membrilor CZ de către Adunarea Generală a acestora. Acest Comitet are rolul de a identifica nevoile şi dorinţele membrilor CZ, de a programa activitățile și de a asigura derularea lor în condiții optime. Comitetul realizează legătura dintre conducerea FIV şi membrii CZ prin transmiterea permanentă a doleanţelor vârstnicilor în legătură cu serviciile oferite, activităţile desfăşurate. De asemenea, coordonează împărţirea echitabilă a donaţiilor.

Serviciile oferite sunt variate, interesante și utile, astfel:

activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber;

activităţi de suport în grup;

activităţi cultural-artistice;

cenacluri literare;

consiliere psihologică şi suport emoţional pentru vârstnici şi familiile acestora;

servicii de advocacy;

gimnastică de întreţinere fizică;

îngrijiri medicale: controlul tensiunii arteriale, al pulsului, al greutăţii corporale;

educaţie pentru sănătate;

excursii;

distribuire de ajutoare materiale provenite din donaţii: alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente, mici obiecte de inventar casnice, materiale igienico-sanitare şi de curăţenie.

 • Activitățile de socializare și petrecere a timpului liber ocupă un loc important înprogramul cotidian al Centrului de Zi. Ca să fie și mai interesante, jocurile de societate (șah, table, remy) sunt organizate ca adevărate competiții. Fiecare categorie de joc are un grafic de desfășurare ce cuprinde concurenții jucători. La sfârșitul competiției, câștigătorii primelor trei locuri sunt premiați și primesc o diplomă de participare. Concursurile organizate au fost: ”Cine știe câștigă!” cu teme de cultură generală; ”Cupa 1 Decembrie” – competiție de joc de table, ”Mâini dibace” – concurs de cusut șervețele.

 • Ambiția și dorința de nou i-a determinat pe unii membrii ai Centrului de Zi să inițieze cursuri de limbă engleză și de operare calculator personal. Aceste cursuri, de câte o oră, se desfășoară de două ori pe săptămână. Sunt în număr de 15 persoane care cu mare sârguință se pregătesc pentru oră, își fac cu conștiinciozitate temele de casă, sunt foarte activi de fiecare dată.

Desfăşurarea activităţilor din Centrul de Zi pentru Vârstnici este posibilă și datorită donaţiilor şi sponsorizărilor (în bani și în natură) făcute de diferite societăţi private sau persoane fizice, atât din ţară (Fundația VODAFONE România ,,Fundația Inițiativa MALANS“, Transylvania College – The Chambridge International School in Cluj, Fundația ROTARACT) cât şi din străinătate (TEAMCO FOUNDATION SCHWEIZ). În cadrul Aeroportului Internaţional din Cluj-Napoca, Fundaţia are expusă o cutie de strângere de fonduri unde persoane fizice, române și străine, contribuie prin donațiile lor la ajutarea vârstnicilor Fundației

 • Activitatea cultural-artistică ocupă cel mai important loc între activitățile membrilor Centrului de Zi. Recitările, cântecele, scenetele, șezătorile literar-muzicale, brigăzile artistice, concursurile ”Cine știe câștigă!”, dansurile populare și țigănești, reușesc să trezească în rândul spectatorilor adevărate trăiri emoționale, pentru care ”tinerii” artiști sunt răsplătiți cu ropote de aplauze. Programele cultural-artistice se desfășoară sub coordonarea d-lui prof. pensionar Alexandru Cucu, membru CZ. Cele mai importante evenimente, sărbătorite în fiecare an:

– program artistic închinat Luceafărului poeziei româneşti, „Mihai Eminescu”;

– spectacol susţinut cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române;

program artistic „Gânduri alese – fiinţei dragi”, dedicat zilei de 8 Martie, Ziua Internaţională a Femeii, program susținut în mai multe locații: la Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca, la Transylvania College – The Chambridge International School in Cluj;

– program sinteză, adică un program artistic recapitulativ „Să ne-amintim împreună“, cu ocazia căruia sunt trecute în revistă toate programele prezentate pe parcursul unui an de zile;

– spectacol organizat pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Pensionarului;

– programul artistic prezentat cu ocazia Zilei Armatei Române Eroismul și jertfa poporului român în secolul XX –;

– programe artistice și scenete prezentate cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun;

spectacol dedicat zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, care începe de fiecare dată cu Imnul țării, continuat cu programul artistic pregătit. Spectacolul se termină cu decernarea premiilor câștigătorilor concursului de Joc de table – ”Cupa 1 Decembrie”;

program de colinde „Sărbătorim Nașterea Domnului“, susținut de echipa artistică a FIV.

 • Alte activități importante ale Centrului de Zi:

 • vizitele grupului artistic al CZ din cadrul FIV la:

– vizita la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca – susținerea unui mic spectacol pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a – persoana de legătură fiind d-na prof. dr. Doina Rad;

vizita la Turda, la Centrul ”Ion Rațiu” pentru Democrație, unde membri echipei noastre artistice au oferit un spectacol vârstnicilor de la Centrul de Zi al Primăriei din Turda;

– vizita echipei artistice a Centrului de Zi la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu, unde au susținut spectacolul intitulat „Din nou la Sibiu“;

vizita la Centrul de Zi pentru Vârstnici din Alba-Iulia, unde grupul artistic al FIV a fost invitat pentru un schimb de experiență și pentru a se cunoaște cu alți vârstnici;

– vizita la Școala Gimnazială Baciu, susținerea unui spectacol pentru elevii claselor 0-IV și V-VII;

– vizita la Zalău, programul artistic intitulat „Peste Meseș la Zalău“, dedicat vârstnicilor internați în Centrul de Îngrijire a Vârstnicilor „Tinerețe fără bătrânețe“, Zalău;

vizita la Grădinița „Academia Piticilor“, spectacol de colinde „Sărbătorim Nașterea Domnului“ susținut de echipa artistică a FIV;

– vârstnicii CZ au fost invitați la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, unde Centrul de Asistență și Îngrijire Cluj a oferit un spectacol în cinstea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități și cu ocazia apropierii Sărbătorilor de iarnă;

echipa cultural – artistică a Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicului a fost invitată de către Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială, în Parcul Central, în incinta Centrului de Cultură Urbană pentru susținerea unui spectacol, în cadrul proiectului „Incluziune prin cultură și creativitate pentru tinerii Clujului!“

– anual se organizează la Centrul de Zi – Revelionul membrilor CZ unde fiecare participant vine cu ”bucatele” pregătite de acasă, dansează și petrec până dimineața.

 • vizita unor oaspeți din Cluj, din alte localități și din străinătate la Centrul de Zi:

– vizita sponsorilor noștri din partea Fundației Teamco din Elveția, ocazia cu care echipa artistică a Fundației noastre s-a pregătit din greu; s-au îmbrăcat în costume tradiționale și au prezentat o șezătoare muzicală. Pe hol vârstnicii noștri au organizat o expoziție de obiecte tradiționale românești (fier de călcat cu cărbune, lămpi cu petrol, sucală, furcă, suveică, mai, spată, etc.), lucruri total noi pentru aceștia, care i-au impresionat foarte mult. Am expus, de asemenea, și cutiile cu amintiri, care au făcut parte din proiectul internațional al Centrul de Reminiscențe „Amintirile contează”;

– vizita unui grup de studenţi din Statele Unite ale Americii, aflaţi într-un schimb de experienţă practică la UBB – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din Cluj. Profesorul coordonator de practică din cadrul Facultăţii a organizat această vizită la FIV, unde, în prima parte a vizitei, asistenţii sociali ai FIV au prezentat servicii şi proiectele derulate, după care a urmat o sesiune de discuţii – dezbateri legate de unele probleme şi obstacole întâlnite în profesia de asistent social în munca cu persoanele vârstnice, întâlnite atât în România, cât şi în S.U.A. cum se lucrează în alte țări și cum se rezolvă unele probleme. Această vizită a avut ca și continuare o practică de două săptămâni pentru o parte dinre studenții din Statele Unite: sesiuni de socializare şi relaxare prin meloterapie şi terapie prin dans, ore de limba engleză, sesiuni de socializare şi relaţionare prin terapie ocupaţională – art-terapia, desen, pictură și construirea unui puzzle;

vizita la CZ a grupului de colindători de la Grădinița vecină ”Academia Piticilor”;

– vizita la CZ a grupului artistic ”60+ din Alba-Iulia”orchestra populară și soliști de muzică populară, prezentând un program de cântece populare deosebite;

vizita coordonatorului de voluntari din cadrul Centrului Rațiu pentru Democrație (CRD), cu care am discutat pe larg despre activitățile noastre și ale dânșilor, ajungând la concluzia că și vârstnicii au un mare potențial de a deveni voluntari și foarte mulți sunt dornici să se simtă utili în cadrul diferitelor activități în care se pot implica în cadrul unei fundații;

– vizita reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj, cu care am încheiat un protocol de colaborare în domeniul prevenirii implicării vârstnicilor în fapte antisociale în calitate de victime;

 • organizare de excursii:

– în colaborare cu SC TURISM GEVALIA SRL, membri Centrului nostru de Zi organizează aproape la două săptămâni excursii în jurul Clujului sau mai departe, în țară și chiar și în străinătate, astfel:

excursie la Poiana Zânelor, pe ruta: Năsăud – Sângeorz Băi – Valea Mare – Poiana Zânelor,

– vizitarea Palatului Parlamentului din București;

– excursie pe traseul Cluj-Napoca – Parcul Retezat – Tg.-Jiu – Mănăstirea Lainici – Mănăstirea Tismana – Turnu Severin – Orșova (vizită la Porțile de Fie – Băile Herculane;

excursie la Băile Felix, Geoagiu Băi;

100 de vârstnici beneficiari ai Centrului de Zi au fost la mare, în stațiunea Venus, Hotel Corina 3*,

excursie în stațiunea Băile Tușnad, Sovata și Lacul Ursu, Praid, Băile Homorod, Lacul Ciucaș din incinta Băilor Tușnad, Lacul Sf. Ana;

– excursie la Voineasa, pe ruta Cluj-Napoca – Sebeș – Oașa – Vidra – Voineasa – Căciulata – Sibiu – Alba Iulia – Cluj-Napoca;

excursie la Mănăstirea Prislop, situată în apropierea satului Silvașu de Sus din județul Hunedoara;

excursie la Crucea lui Avram Iancu din localitatea Mărișel, jud. Cluj, cu ocazia serbării populare tradiționale „Crucea Iancului” Fântânele;

 • cenacluri literare:

Eveniment literar care se organizează lunar în cadrul Cenaclului Literar ”George Coșbuc” al Centrului de Zi, sub coordonarea președintelui dl. Ioan Vlas, membru FIV. În cadrul acestor cenacluri sunt prezentate opere literare ale poeților și scriitorilor români și din literatura universală, urmând ca după prezentare să fie o discuție interactivă cu participanții pe marginea celor prezentate.

Cărți lansate în cadrul Cenaclului Literar ”George Coșbuc” al Centrului de Zi:

„Amintirile unei generaţiiîn cadrul Centrului de Reminiscențe, am finalizat proiectul care prevedea scrierea de către beneficiarii noștri a cărții „Amintirile unei generații”. Este o carte de memorii, care a ieșit de sub tipar în ianuarie 2011, fiind realizată cu sprijinul Fundației Vodafone România. Am organizat lansarea publică a cărții pe data de 22 martie 2011, la Librăria Universității într-un cadru festiv şi cu mulţi participanţi, aparţinătorii vârstnicilor autori de memorii şi mulţi străini care au răspuns la afişul de lansare expus în vitrina Librăriei.

tipărirea trimestrială a revistei FIV: ”Seniorii clujeni” – din dorința continuării preocupărilor literare ale beneficiarilor noștri, la începutul anului 2011 am colectat articole de la cei care au dorit să participe la înființarea revistei Fundației, care a primit numele „Seniorii clujeni”. Ca și în cazul cărții, revista a apărut la inițiativa președintelui Cenaclului literar „George Coşbuc” din cadrul Centrului de Zi, dl Ioan Vlas, librar pensionar, în anii activi Directorul Librăriei Universităţii din Cluj. Există deja un număr de 12 reviste FIV, majoritatea articolelor fiind scrise de membrii Centrului de Zi. (le puteți vedea în Galeria de Foto – Tipărituri)

Amintirile unui librar – Ioan Vlas;

„Capcanele destinului“ – Ioan Hentea;

„Destine paralele“ – Lola Țîmbrescu Ciupeiu;

„Eroii se răsucesc în mormânt“ – Maria Buruian;

„Nostalgia amintirilor“ – Alexandru Cucu;

„O panoramă a lumii prin care am trecut“ – Sinefta Vasile;

„Un cititor librar – Autografe culese într-o jumătate de secol” – Ioan Vlas;

„Destine ardelene, paralele și intersectate“ – Cornelia Natalia Micușan;

”Pământ pentru eternitate” – Emil Perșa;

„Adevăr și credință în biserica Lui Hristos” și „Credința și știința, instrumente ale cunoașterii” – Ioan Măgerușan

 • activităţi administrativ – organizatorice:

– la fiecare început de an are loc Adunarea Generală a membrilor CZ, la care participă preşedintele Fundaţiei, dl Dr. Dan Baciu. Din ordinea de zi: darea de seamă pentru activitățile desfășurate în anul trecut, rezultatele obținute, stabilirea cuantumului cotizaţiei pentru anul nou, discutarea problemelor ridicate de membri, a propunerilor, modalitățile de strângere de fonduri;

15 ANI ANIVERSARI de la înfiinţarea primului Centru de Zi din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost organizat de preşedintele FIV în sala festivă a Transylvania College The Chambridge International School in Cluj; au fost invitaţi 100 de persoane vârstnice din cadrul FIV, parteneri, colaboratori din partea autoritaţilor locale, instituţii publice, ONG-uri cu acelaşi profil;

Campania 2% cu participarea și a membrilor Centrului de Zi;

acţiuni de colaborare cu Asociația de Ajutor Mutual – coordonatoarea asociației, dna Kiss Liana – lunar ea oferă serviciul pentru un set de măsurători pentru fiecare beneficiar prezent al Fundației noastre (tensiunea arterială, glicemie, indice de masă corporală, grăsimea pe organele interne);

colaborare cu Editura”Ecou Transilvan” – tipărirea revistei trimestriale a Fundației – „Seniorii Clujeni”;

– participarea personalului la Conferințele profesionale, mese rotunde, seminarii organizate de organizațiile profesionale, autorități locale și alte instituții în domeniu;

Centrul de Zi este totodată şi centru de instruire şi perfecţionare profesională pentru medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali, îngrijitori, voluntari, precum şi un loc de practică profesională pentru studenţii din domeniul socio-medical.

Închiriere de echipamente medicale de recuperare:

Proiect în derulare din anul 2000, Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului are în dotare şi

împrumută dispozitive medicale (cârje, cadre metalice de mers, scaune pe rotile, scaune tip WC, paturi tip spital, saltele impermeabile, saltele antidecubit, scripete, etc.) destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale.

 • voluntariat:

Fundaţia noastră promovează şi încurajează voluntariatul în beneficiul persoanelor vârstnice. Din anul 2006 ne bucurăm de o strânsă colaborare cu Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat din Cluj-Napoca și cu Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, cu care am reuşit să realizăm proiecte cu scopul dezvoltării voluntariatului în rândul persoanelor de vârsta a treia şi implicării lor în activităţi de voluntariat destinate îmbunătăţirii calității vieţii vârstnicilor aflaţi în nevoie și menţinerii vârstnicilor activi în comunitate.

Pentru ceea ce fac ei sunt cunoscuți și apreciați pe plan local, național și internațional.

Premii câștigate în cadrul Galei de Decernare a Premiilor pentru Implicare în Comunitate, organizată anual de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca:

Marcela Băleanu – premiul pentru ”Voluntarul Senior al anului 2005 ”;

Alexandru Cucu – premiul pentru ”Voluntarul Senior al anului 2007”;

Premii câștigate în cadrul Galei Seniorilor 2012, organizată de Confederația Caritas România:

Alexandru Cucu – Diplomă de excelență și titlu de Cel mai activ senior voluntar;

– Ioan Vlas – Diplomă de excelență și titlu de Cel mai activ senior în domeniul artei și culturii.

Participarea varstnicilor voluntari la proiecte naționale și intenaționale:

Proiectul”Rămâi activ! Fii voluntar!” (2007-2009) – promovarea voluntariatului seniorilor pe plan naținal și internațional:

– implicarea voluntarilor vârstnici, într-un schimb de experiență în Slovenia;

– acțiune de ecologizare a zonei Câmpia Turzii;

– implicarea voluntarilor vârstnici în proiectul organizației Habitat for Humanity Cluj;

– participarea voluntarilor la Conferința finală din Bruxelles – Belgia.

Proiectul Voluntexpo – voluntari din rândul beneficiarilor noștri vârstnici participă în fiecare an la târgul tradiţional de oferte de voluntariat organizat de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca.

Proiectul ”Biblioteca Vie”proiect ce reprezintă, de fapt, o persoană care se pune la dispoziția „cititorilor“ pentru a împărtăși experiența sa personală și profesională; la categoria voluntar în vârstă de 80 de ani, d-na Marcela Băleanu a fost cartea vie”.