Proiecte

PROIECTE IMPORTANTE

1. În anul 2010 am început o colaborare strânsă cu TEAMCO FOUNDATION SCHWEIZ, o fundație elvețiană, care ne oferă și acum finanțare pentru derularea programelor noastre. În acest fel, reușim să contribuim la ușurarea poverilor și problemelor vârstnicilor, cauzate de boli, dependențe, contribuind la creșterea calității vieții lor.

Prin proiectele derulate cu ajutorul finanțării avem posibilitatea de a oferi servicii care să îmbunătățească sau să amelioreze starea de sănătate a vârstnicilor și să fie ajutați în condițiile unor limitări în activitatea zilnică, prin implicarea personalului calificat.

Conform Proiectului, activitățile prioritare la domiciliul beneficiarului sunt: acordarea de îngrijiri medicale și sociale la domiciliu. Pentru realizarea acestor servicii, au fost angajate, cu contract individual de muncă, 4 persoane: 2 asistente medicale și două îngrijitoare de bătrâni la domiciliu.

Îngrijirile medicale la domiciliu sunt efectuate la indicația medicilor curanți și conform planului individual de îngrijire întocmit de către asistenta medicală responsabilă de caz. Beneficiarii îngrijirilor sunt bolnavi cu boli cronice multiple, majoritatea imobilizați la pat și care necesită îngrijire de lungă durată. Din cele 70 de persoane îngrijite, 46 beneficiari au avut nevoie de îngrijiri paliative complexe (57%) aceștia prezentând boli incurabile, paralizii, demență. Pe lângă tratamente medicamentoase injectabile sau perfuzabile, acești pacienți au beneficiat și de diferite manevre terapeutice pentru a preveni, pe cât posibil, complicațiile sindromului de imobilizare: decubitul de presiune, complicațiile pulmonare, complicațiile circulatorii.

Îngrijirile trebuie să ia în considerare și dificultățile cu care se confruntă aparținătorii bolnavului. Complexitatea îngrijirilor ce trebuie acordate unui bolnav aflat într-o fază avansată de boală, împovărarea emoțională datorită perspectivei pierderii, precum și grijile material-financiare pun la încercare capacitatea de adaptare a aparținătorilor. Toate persoanele care suferă de o boală gravă sunt afectate de depresie, au momente de tristețe. Personalul medical al Fundației are pregătirea specială în îngrijirea pacienților gravi și pot sprijini bolnavul și familia acestuia să facă față multiplelor solicitări. Sprijinul adecvat și bun respectă demnitatea umană în orice ipostază s-ar afla persoana.

Prin atitudinea noastră, deseori contribuim la îmbunătățirea relației bolnavului cu aparținătorii acolo unde aceasta lasă de dorit și la menținerea acesteia. Menținerea unei bune colaborări cu aparținătorii bolnavului ne ajută de-a lungul procesului de îngrijire să putem face față solicitărilor și nevoilor pacientului pentru a beneficia de îngrijiri de calitate. Cunoașterea caracteristicilor de adaptare la o boală amenințătoare pentru viață ne ajută să înțelegem mai bine persoana pe care o îngrijim.

Pacienții îngrijiți de îngrijitorii la domiciliu sunt toți dependenți de domiciliu sau cu sindrom de imobilizare la pat, iar în lipsa familiei pe anumită perioadă a zilei sau din motivul că locuiesc singuri, au nevoie de îngrijire și supraveghere de lungă durată și de mai multe ore pe zi. Din aceste motive, infirmierele îngrijesc un pacient 3-4 ore pe zi.

În cadrul Centrului de Zi, datorită finanțării Fundației Teamco avem bucuria membrilor de a putea beneficia zilnic de sandwich-uri, primite în sistem catering. Astfel, zilnic, un număr de 55-60 de vârstnici beneficiază și apreciază acest ajutor pentru că, având o gustare, pot sta mai mult timp în Centrul de Zi pentru socializare și petrecere a timpului liber împreună. De asemenea, majoritatea lor sunt persoane cu situații financiare precare, pentru care, o gustare, în fiecare zi, înseamnă un ajutor considerabil.

2. Colaborarea cu Universitatea Babes-Bolyai

Fundaţia noastră promovează şi încurajează implicarea studenților în munca cu persoanele vârstnice și în beneficiul acestora. Din anul 2006 ne bucurăm de o strânsă colaborare cu Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Cluj-Napoca și cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, cu care am reuşit să realizăm multe activități plăcute, relaxante, dar și educative cu beneficiarii noștri, cu scopul creșterii calității vieţii vârstnicilor aflaţi în nevoie și menţinerii vârstnicilor activi în comunitate.

Ajutorul studenților şi timpul oferit de aceștia reprezintă pentru Fundaţia noastră o resursă foarte importantă, reflectând implicarea comunităţii în ajutorarea celor în nevoi.

Activităţile desfăşurate de către studenții aflaţi în practică în cadrul Fundaţiei noastre se concretizează în:

  • activităţi de socializare şi petrecere a timpului, însoţirea asistatului la plimbări, cumpărături, citirea ziarului;
  • plata unor facturi, efectuarea unor mici cumpărături;
  • însoţire şi ajutor la internare şi externare din spital;
  • medierea relaţiilor cu alte instituţii: medici de familie, farmacii, birouri notariale şi de avocatură, firme de televiziune, telefonie și electricitate la care sunt abonați beneficiarii;
  • implicare în schimbarea aspectului Centrului de Zi;
  • implicare în organizarea activităţilor cultural-artistice, literare, turistice;
  • monitorizarea vârstnicilor în timpul unor excursii organizate de FIV.

Rolul Fundației în pregătirea practică a studenților este acela de a sprijini și ajuta studenții în vederea dobândirii cunoștințelor necesare formării profesionale, precum și atingerea standardelor prevăzute pentru realizarea lucrărilor de licență, în cazul studenților aflați în an terminal. Concret, personalul FIV facilitează exersarea abilităţilor de relaţionare și comunicare, precum şi de aplicare a cunoştinţelor teoretice dobândite, aplicarea de interviuri cu beneficiarii, într-un cadru corespunzător realizării acestora, plus alte instrumente utilizate în asistență socială: fișe de evaluare socio-medicală, anchete sociale, studii de caz, genograma, eco-harta, la final realizând câte un plan de intervenţie individualizată. Socializarea, atât la Centrul de Zi, cât și la domiciliu, este un serviciu important care este acoperit, în mare parte, cu ajutorul studenților.

În anul 2018 un număr de peste 20 de studenţi ai Facultăţii de Sociologie și Asistenţă Socială, anul II și III de studiu, și-au efectuat stagiul de practică semestrială în cadrul Fundaţiei pentru Îngrijirea Vârstnicului. De asemenea, în fiecare vară, Fundația noastră e vizitată de studenți străini din Statele Unite ale Americii, de la diferite universități și chiar de la programele de masterat ale facultăților cu profil social. Aceste schimburi de experiență ne sunt foarte utile, deoarece, printre studenți se află și experți în diferite domenii, care aduc idei și perspective noi, în urma cărora activitățile Centrului de Zi și chiar și cele desfășurate la domiciliul beneficiarilor, s-au diversificat.

3. În anul 2006 am avut o colaborare cu Fundaţia Principesa Margareta a României, care a creat o Rețea de ONG-uri ce oferă servicii sociale vârstnicilor din România. Baza acestei rețele a fost pusă în cadrul proiectului ”Pentru seniorii noștri – Rețea de ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru persoanele vârstnice”, implementat în asociere cu Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În acest proiect, 22 de organizații care lucrează cu persoane vârstnice, au avut posibilitatea să-și prezinte câte un proiect și activitățile aferente acestuia. Astfel, noi am participat cu proiectul Centrul de Zi – Servicii Alternative Sociale și Medicale în Comunitate pentru Persoane Vârstnice, care a fost considerat de juriu ca fiind model de bună practică în munca cu vârstnicii dintr-un centru de zi.

La Cluj-Napoca s-a organizat un seminar cu aceeași temă, în colaborare cu Fundaţia Creştină Diakonia și Pro Vobis Centrul Naţional de Voluntariat. Scopul seminarului a fost acela de a atrage atenţia asupra problemelor şi potenţialului persoanelor vârstnice din judeţele Cluj, Alba, Bistrita, Sălaj, precum şi asupra serviciilor adresate nevoilor acestora.

În anul 2016, la București a luat naștere un proiect național – Telefonul Vârstnicului, prima linie telefonică gratuită de informare și asistență dedicată persoanelor de peste 65 de ani, operată de către Fundația Principesa Margareta a României. Telefonul Vârstnicului (0800 460 001) oferă gratuit și confidențial informații de interes general, sfaturi sau îndrumare către resursele necesare vârstnicilor, semnalează abuzuri și alină singurătatea prin conversații cu asistenții sociali care preiau apelurile.

Telefonul Vârstnicului a dezvoltat și activat o rețea de actori implicați în asistența vârstnicilor, formată din 450 de organizații: instituții publice, ONG-uri și furnizori de servicii. Această rețea oferă soluții practice, intervenții punctuale și resurse existente în comunitățile locale. Operatorii specializați în asistență socială ai Fundației, au oferit socializare, sprijin, informare și consiliere socială, sfaturi practice și îndrumare către instituții abilitate să le rezolve problemele adresate.

Fundația noastră reprezintă o astfel de resursă pentru persoanele de vârsta a treia si aparținătorii lor.

Telefonul Vârstnicului a fost desemnat cel mai bun proiect de Servicii de Asistență Socială din România și a obținut Premiul pentru Originalitate la Gala Societății, ediția 2016.

În 2016 proiectul a fost finanțat de Fundația Vodafone România prin ”Connecting for Good”, Johnson Wax și susținut de partenerii media Kanal D și Radio România.

Linia de ajutor Telefonul Vârstnicului, poate fi apelată gratuit de luni până vineri, între orele 8 şi 20.

4. Banca de Alimente – din anul 2018 avem o colaborare cu Banca de Alimente Cluj, în urma participarii la deschiderea acestui Proiect, inițiat de către Junior Chamber International (JCI), prin proiectul Food Waste Combat, cu sustinerea Lidl Romania. După un program pilot de aproape șapte luni, prin care au fost salvate aproximativ șapte tone de mâncare, Banca de Alimente Cluj și-a început oficial activitatea de recuperare sistematică a produselor alimentare comestibile și non alimentare, care, din diverse motive, si-au pierdut valoarea economică de piață și redistribuirea acestora persoanelor aflate în dificultate, care nu au putere de cumpărare.

Organizația colectează și livrează gratuit alimente și produse igienico-sanitare pentru uz personal pentru copii și adulți, organizațiilor guvernamentale care acordă servicii de asistență socială unor categorii diverse de grupuri vulnerabile: copiilor cu dizabilități sau cu risc de abandon școlar, tinerilor cu dizabilități, bătrânilor nevoiași, fetelor devenite prematur mame, femeilor maltratate, familiilor monoparentale sau numeroase, familiilor defavorizate, imigranților, sinistraților etc.

Se primesc donații, constând atât în produse alimentare cât și non-alimentare de la toți producătorii agroalimentari, distribuitorii din lantul logistic, hipermarketurile si supermarketurile, magazinele alimentare, cantinele, restaurantele si hotelurile care au surplusuri alimentare. În prezent, banca de alimente de la Cluj face parte si din Institutul pentru Economie Circulară IRCEM, ca exemplu de bune practici pentru combaterea risipei alimentare. Aproximativ o treime din toate produsele din Romania, circa 2,55 milioane de tone de produse alimentare, ajung la coșul de gunoi sau sunt irosite inutil, anual, în timp ce cinci milioane de români se afla în pragul sărăciei, iar 66% din familiile din mediul rural nu își pot asigura hrana zilnică, conform datelor FoodWaste România.

5. Something New – Organizația Creștină „Something New” este o asociație fără scop lucrativ, cu personalitate apolitică, având sediul în Cluj Napoca, str.Paris, nr. 36, urmărind obiective dihotomice. Programul oferit reprezintă o formă de suport activ acordat copiilor ce provin din familii defavorizate, a căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, spațiul de locuit și condițiile de igienă fiind necorespunzătoare creșterii și îngrijirii copiilor. Organizaţia funcţionează din data de 05.04.2013 si are ca și scop principal dezvoltarea educațională, artistică și culturală a copiilor care provin din familii defavorizate din cauza sărăciei;

Promovarea educației în rândul copiilor, reintegrarea în societate a unor copii/părinți aflaţi în situaţie de excluziune socială, socializarea prin programe adaptate nevoilor beneficiarului.

6. În anul 2015 am inaugurat la Centrul de Zi pentru Vârstnici o minibibliotecă, deschisă prin proiectul „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!”, desfăşurat de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”. Acesta este parte a proiectului naţional „Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, implementat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),  în perioada mai 2014-iunie 2015. Prin intermediul minibibliotecii vârstnicii au posibilitatea să citească mai mult, să se documenteze mai mult, astfel prevenindu-se unele probleme ale vârstei a treia, cum este demența senilă, de exemplu.

7. Una dintre organizațiile cu care colaborăm de mulți ani este Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, cu care derulăm tot felul de activități cu și pentru vârstnicii noștri. Una dintre cele mai frumoase și mai benefice activități pentru vârstnici s-a desfășurat cu ocazia Give & Gain Day 2015 (eveniment internaţional de voluntariat corporatist, aflat la cea de-a treia ediţie), în cadrul căreia, o echipă de 5 voluntari, angajaţi ai companiei SDL Romania, biroul Cluj, veseli şi plini de disponibilitate, au recondiţionat pereţii sălii de gimnastică a vârstnicilor, holul fundaţiei şi bolta foișorului din grădină, au plantat arbuşti decorativi, au vopsit un calorifer vechi, înfrumuseţând, astfel, spaţiul în care beneficiarii fundaţiei îşi petrec o bună parte a timpului liber. În tot acest timp, au avut ocazia să interacţioneze cu beneficiarii fundaţiei, entuziasmaţi şi curioşi de vizitatorii voluntari.