Unitate de ingrijiri socio-medicale la domiciliu

Oferind servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu, ”acasă” în mediu familial, am dorit să demonstrăm autorităților locale necesitatea și importanța dezvoltării lor, cu atât mai mult cu cât sunt servicii de cel puțin trei ori mai puțin costisitoare decât asistența medicală instituționalizată.

Pe lângă serviciile de asistență socială și îngrijiri medicale la domiciliu, personalul Fundației oferă și activități de educație pentru sănătate și asigură un sprijin profesional și moral pentru beneficiari și aparținătorii acestora.

Între anii 2005-2018, am avut încheiat Contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj pentru finanțare din fondul de sănătate, iar pentru acordarea asistenței sociale la domiciliu, am obținut subvenție în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca. Serviciile de asistență socială și îngrijire medicală la domiciliu au fost acordate numai în Municipiul Cluj-Napoca.

În anul 2018, am oferit servicii de îngrijiri medicale la domiciliu unui număr de 176 pacienți, realizându-se 1716 vizite. Aceste servicii au fost oferite de o echipă multidisciplinară a FIV formată din: 1 director de îngrijiri, 2 asistente medicale, 1 medic, 2 îngrijitori, 1 kinetoterapeut, 1 psiholog.

Solicitările pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sunt tot mai numeroase. Aceste servicii ar trebui să fie dezvoltate, decidenții să le dea importanță mai mare în alocarea bugetului din fonduri publice.

În anul 2018, un procent de aproximativ 67% dintre beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu, s-au aflat în faza paliativă sau terminală a bolii iar, profesioniştii echipei FIV au oferit servicii de îngrijire medicală specifică, ei având şi calificarea pentru a efectua îngrijiri paliative la domiciliu.

În anul 2018, pentru desfășurarea activităţilor de asistenţă socială la domiciliu, FIV a primit subvenție din bugetul local Cluj-Napoca, prin Convenție încheiată cu Direcția de Asistență Socială și Medicală, în baza Legii nr. 34/1998, în valoare de 160.510,00 lei. Serviciile oferite asistaților la domiciliu au constat în: evaluarea nevoilor, suport emoțional și consiliere psihologică, intermediere, ajutor de materiale igienico-sanitare și materiale de curățenie. În programul de asistență socială la domiciliu, pe parcursul anului 2018, au fost îngrijiți lunar în medie 80 de beneficiari, realizând 960 de vizite.

Serviciile de îngrijire de bază au fost acordate de 3 îngrijitori, realizând vizite la domiciliu.